بسمه تعالی

قوانین و مقررات واگذاری محصولات سازمان نقشه ­برداری کشور- کاربران حقوقی

 • رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
 • متقاضی باید کليه اطلاعات و مشخصات هویتی خود را مطابق با شناسنامه به صورت کاملا صحيح و واقعی وارد نموده و از ورود هر گونه اطلاعات غير واقعی جداً خودداری نماید.
 • مسئولیت حقوقی ، مالی و .... ناشی از عدم صحٌت مشخصات هویتی تماماَ بر عهده متقاضی می باشد.
 • تعیین نماینده شرکت باید توسط بارگذاری نامه در بخش تعیین شده در سامانه صورت گیرد.
 • محصولاتی از قبیل اسکن متریک عکس های آنالوگ و تصاویر رقومی با اطلاعات جانبی از جمله GPS/IMU منوط به ارائه قرارداد نظارتی با سازمان نقشه برداری کشور است. قرارداد نظارتی باید در بخش تعیین شده در سامانه بارگذاری شود.
 • متقاضی مسئولیت مطابقت درخواست اولیه خود با محصول اعلام شده از سوی سامانه، در زمان پرداخت هزینه را دارد . در صورت عدم مطابقت پس از پرداخت ، هیچگونه وجهی عودت نمی گردد .
 • متقاضی ﺣﻖ واگذاری و به اشتراک گذاری لوح فشرده، نقشه ها و نسخه تکثیر شده از آنها را به هر شکلی به هیچ یک از سازمان ها ،ارگانهای دولتی، خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از قرارداد نظارتی را ندارد.
 • متقاضی / بهره بردار (کسی که از محصولات دریافتی بهره برداری می نماید ) در صورت تغییر مقیاس، تغییر اطلاعات و تهیه پلات ازمحصولات خریداری شده حق واگذاری به غیر را ندارد.
 • ذخیره محصولات به فرمتهای سیستمی دیگر (مانند: تبدیل ماکرواستیشن به اتوکد و ...) برای واگذاری به غیر مجاز نمی باشد.
 • در صورت هرگونه تغییر در اسکن عکس،تصویر رقومی، نقشه و... ، داده های موجود در سازمان نقشه برداری کشور ملاک نظر و عمل سازمان نقشه برداری کشور می باشد و تبعات حقوقی آن به عهده متقاضی است. همچنین سازمان نقشه برداری کشور مجاز به پی گیری این امر توسط مراجع ذی صلاح قانونی است.
 • در صورت به وجود آمدن هرگونه خدشه و نقصی در مرسوله پستی تآمین خسارت مادی و معنوی آن به عهده سازمان نقشه برداری کشور نبوده و در این خصوص می بایست از شرکت پست پی گیری های لازم صورت پذیرد .