بسمه تعالی

قوانین و مقررات واگذاری محصولات سازمان نقشه برداری کشور- کاربران حقیقی

  • رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
  • متقاضی باید فرد بالغ و دارای ۱۸ سال تمام باشد.
  • متقاضی باید کليه اطلاعات و مشخصات هویتی خود را مطابق با شناسنامه به صورت کاملا صحيح و واقعی وارد نموده و از ورود هر گونه اطلاعات غير واقعی جداً خودداری نماید.
  • مسئولیت حقوقی ، مالی و .... ناشی از عدم صحٌت مشخصات هویتی تماماَ بر عهده متقاضی می باشد.
  • متقاضی مسئولیت مطابقت درخواست اولیه خود با محصول اعلام شده از سوی سامانه، در زمان پرداخت هزینه را دارد . در صورت عدم مطابقت پس از پرداخت ، هیچگونه وجهی عودت نمی گردد .
  • متقاضی حق واگذاری و به اشتراک گذاری لوح فشرده، نقشه ها و نسخه تکثیر شده از آنها را به هر شکلی به هیچ یک از سازمان ها ،ارگانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد.
  • متقاضی / بهره بردار (کسی که از محصولات دریافتی بهره برداری می نماید ) در صورت تغییر مقیاس، تغییر اطلاعات و تهیه پلات ازمحصولات خریداری شده، حق واگذاری به غیر را ندارد.
  • ذخیره محصولات به فرمتهای سیستمی دیگر (مانند: تبدیل ماکرواستیشن به اتوکد و ...) برای واگذاری به غیر مجاز نمی باشد.
  • در صورت هرگونه تغییر در اسکن عکس،تصویر رقومی، نقشه و... ، داده های موجود در سازمان نقشه برداری کشور ملاک نظر و عمل سازمان نقشه برداری کشور می باشد و تبعات حقوقی آن به عهده متقاضی است. همچینین سازمان نقشه برداری کشور مجاز به پی گیری این امر توسط مراجع ذی صلاح قانونی است.
  • در صورت به وجود آمدن هرگونه خدشه و نقصی در مرسوله پستی تآمین خسارت مادی و معنوی آن به عهده سازمان نقشه برداری کشور نبوده و در این خصوص می بایست از شرکت پست پی گیری های لازم صورت پذیرد .